Vand- og lufttæthed

Langt de fleste facadevindues-producenter afstår fra at lave glastage og ovenlys. Hvorfor? Fordi det er svært! Regn i kombination med vind gør, at vand løber opad og ikke kun nedad. Derfor kan almindelige principper for vandtæthed for facadevinduer ikke anvendes.

Det er umuligt at designe et glastag, som under alle tænkelige vejrforhold helt forhindrer, at vand trænger ind, især hvis dele af glastaget skal kunne åbnes.
Et kvalitetsglastag eller -ovenlys skal effektivt dræne indtrængende regnvand, før vandet kommer ind i selve bygningen.
Et energivenligt glastag er også et helt lufttæt glastag. Når vinden blæser, opstår der store trykforskelle på de forskellige sider af en bygning – ikke mindst på taget! Det kræver et veludviklet system med dobbelte pakningsplaner.
Effektive pakninger forhindrer også varm og fugtig luft inde fra bygningen i at trænge ud i konstruktionen og kondensere på de kolde overflader.
Vitral har udviklet og produceret glastage siden 1956 og har derfor meget stor erfaring i at lave vand- og lufttætte løsninger og hvor der heller ikke opstår problemer med kondens.
Vitral’s løsninger er testet for både luft- og vandtæthed. Forlang altid af din ovenlys-leverandør, at produktet er testet af et akkrediteret og uafhængitg institut og opfylder gældende krav.