Brand

I stort set alle bygninger kan der opstå brand og det medfører stor risiko for personskade, skade på aktiver.

Et af de primære mål i forbindelse med en brand er tømme bygningen for røg. Det er med til at sikre, at personer kan komme sikkert ud af den brændende bygning og at redningsmandskab kan orientere sig og gennemføre en effektiv brandbekæmpelse. Samtidigt reducerer det kraftigt risikoen for brandspredning p.gr.a. overophedede røggasser.
Det er som oftest lokale brandmyndigheder og brandkonsulenter, som specifikt beslutter, hvordan en brandstrategi skal se ud for en bygning, så den opfylder gældende krav.
Brandstrategier afhænger bl.a. af størrelse og anvendelse af bygningerne.
Vitral leverer ofte ovenlys, som indgår som en aktiv del af bygningens brandstrategi. Vitral kan både levere løsninger godkendt til almindelig røgventilation eller EN12101-2 godkendte systemer til røg- og brandventilation.
Vitral leverer også den nødvendige information om aerodynamisk frit areal til konsulenten eller arkitekten.
Kontakt Vitral for rådgivning om dit konkrete projekt.