Statiske beregninger

Et glastag udsættes for vind- og snelaster, som helt afhænger af designet af det konkrete projekt og dets lokalitet. I kystnære områder og på fladt, åbent land er der ofte tale om store vindkræfter. I Norge, Sverige og Finland eller i bjergområder er der ofte tale om meget store snelaster sammenlignet med i andre dele af Europa.
For hvert enkelt projekt laver Vitral’s projektledere derfor en statisk beregning dels for at sikre, at løsningen er både tilstrækkelig stærk og vind- og vandtæt under alle vejrmæssige forhold, men også for at optimere på panelstørrelse og glasvalg, så den endelige løsning bliver så kost-effektiv som muligt.
Kontakt Vitral for rådgivning om dit konkrete projekt.