2015-12-10

Eftersyns- og vedligeholdelsesaftale

Vitral kan tilbyde en aftale, hvor en servicetekniker én gang årligt efterser og vedligeholder ovenlyset for bl.a. fysiske skader som følge af storm, nedfaldne objekter, hærværk osv. Eftersynet omfatter også funktionskontrol af oplukkelige dele.

Med et årligt eftersyn kan småskader opdages i tide før de udvikler sig til større følgeskader. Eftersynet sikrer også opretholdelsen af Vitrals produktgaranti jf. Vitral's drifts- og vedligeholdelsesanvisninger og almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Prisen for en Service- og Vedligeholdelsesaftale afhænger af det enkelte projekt. Såfremt der er interesse i at modtage tilbud herfor, venligst kontakt Vitral.