2013-05-06

Energirenovering af svømmehaller

Ovenlys i svømmehaller

Klor (eller salt) fra vandet i svømmehaller har en meget destruktiv, korroderende effekt på stål og jern og i specielle situationer også på aluminium. Der er talrige eksempler på beslag, stålwirer, gelændre m.m., som allerede efter 2-3 år er så kraftigt korroderede at personrisici og mange ekstraomkostninger er konsekvensen.

Derfor er der grund til at være ekstra forsigtig ved udskiftning eller nyinstallation af ovenlys i svømmehaller, hvor sikkerhed altid er højt prioriteret. Der er to slags korrosion, man bør være særlig opmærksom på:

  1. Spændingskorrosion i bøjede stålemner.
  2. Galvanisk korrosion alle steder hvor stål og aluminium er i kontakt.

I samarbejde med Force Technology har VITRAL udviklet en løsning, hvor ovenlyssystemerne A74 og A98 er tilpasset brug i svømmehaller. En række komponenter (beslag, skruer m.m.) i ovenlyset er specielt korrosionsbeskyttede med elforzinkning og passivering (EN/ISO 2081, klasse C) inden anvendelse i produktion og montage. Resultatet er, at A74 og A98 opnår den normale forventede levetid på mindst 30 år, selv når de monteres i svømmehallers aggressive, klorholdige miljø.

Effektiv energirenovering

Med den ekstra korrosionssikrede løsning for A74 og A98 er det muligt at energirenovere svømmehaller sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Med U-værdier ned til 0,79 W/m2K og VITRAL’s kendte, meget høje lufttæthed kan der spares store beløb til opvarmning ift. ældre, ofte dårligt isolerede eller luft-utætte ovenlys.